Rozpínající se vesmír

Nápad velkého třesku vznikl z představy, že se vesmír rozpíná. Na počátku této myšlenky bylo pozorování tzv. rudého posuvu, kdy spektrální čáry galaxií, hvězd, kup galaxií atd., se posouvají k nižším frekvencím (tj. vyšší vlnové délce), což je rudá oblast viditelného spektra. [1]

Toto tvrzení není pravdivé. Na počátku myšlenky o rozpínání vesmíru byly Einsteinovy rovnice obecné teorie relativity. Z nich bylo zřejmé, že vesmír nemůže být statický. Musí se tedy buď rozpínat nebo smršťovat. Jinými slovy je časově omezen. Má svůj začátek nebo konec (nebo obojí). Do té doby si vědci představovali vesmír jako věčný v čase. Ve spektrech dalekých galaxií můžeme pozorovat posunutí spektrálních čar k rudé části spektra. Tomuto jevu se říká rudý posuv a vysvětluje se podobně jako ve zvukové oblasti Dopplerovým jevem.

Avšak na nárůst vlnové délky fotonu má vliv také mezigalaktická a mezihvězdná hmota.[1]

V takovém případě bychom obraz galaxie viděli silně rozostřen. To se však neděje. Obrazy i velmi vzdálených galaxií jsou ostré. Také tento jev nemůže vysvětlit tzv. modrý posuv. Efekt způsobený přibližováním galaxie nikoliv jejím vzdalováním.

Problém je také v tom, že větší galaxie by se měly pohybovat pomaleji než menší – ale právě větší galaxie vykazují rudý posuv pro vyšší rychlosti. [1]

Tento argument také není pravdivý. Tak například doposud nejhmotnější známá galaxie M87 z galaktické kupy v panně se od nás vzdaluje rychlostí asi 1180 km/s. Na druhé straně galaxie NGC4168 se od nás vzdaluje rychlostí asi 2342 km/s nebo galaxie NGC4607 rychlostí 2367 km/s. Obě posledně jmenované galaxie patří do stejné kupy jako galaxie M87 a jsou mezi sebou gravitačně vázány. Do stejné kupy však patří galaxie, které vykazují modrý posuv jako například galaxie M86 přibližující se k nám rychlostí zhruba 419 km/s nebo galaxie M98 s rychlostí 220 km/s.

Možná vás zarazil fakt, že i některé vzdálené galaxie se pohybují směrem k nám. Je to způsobeno tím, že všechny galaxie v rámci jedné kupy jsou k sobě gravitačně vázány. Mají složité oběžné dráhy, takže při jejich pohybu se může některá skutečně pohybovat naším směrem a jiná zase opačným. Jako celek (po zprůměrňování rychlostí všech galaxií) se však galaktická kupa v panně od nás vzdaluje a to rychlostí 1100 km/s. To je právě způsobeno rozpínáním vesmíru. Z toho je jasně vidět, že pravidlo o menších rychlejších a větších pomalejších platí (alespoň v omezené míře). Stačí se podívat na tu nejhmotnější galaxii M87. Ta se pohybuje rychlostí 80 km/s vztažené na pohyb celé kupy. Menší galaxie však vykazují relativní rychlost větší. Pravidlo tedy platí, pouze není nikterak závislé na rudém posuvu. Tato rychlost totiž musí být vztažena k rychlosti středu nebo těžišti celé kupy galaxií.

 
 
 
[Přidat komentář] [Všechna vlákna] [Zobrazit všechny] [Skrýt komentáře] [Zobrazit vybrané] [Za sebou] Komentáře ke článku
  • 20.11.2012 20:46 (Vložil: Norek)
  • 29.06.2009 12:56 (Vložil: Fotón)
  • 16.05.2009 14:54 (Vložil: Fotón)
    • 28.05.2009 19:38 (Vložil: Vaca1)
      • 17.06.2009 13:38 (Vložil: Fotón)