Supernova o 80% mladší než se dříve myslelo

Vloženo: 05.11.2009 14:00 | Naposled upraveno: 19.11.2009 09:56
Autor: Petr Doležel

Jakmile hvězda dosáhne určitého věku, tak za určitých okolností vzplane jako supernova. Hvězda tak v okamžiku uvolní obrovské množství energie a její jasnost několikanásobně vzroste. Pak takovou hvězdu můžeme pozorovat i volným okem i po dobu několika dnů. Jakmile jasnost hvězdy poklesne, tak nám na obloze supernova zanechá památku ve formě mlhoviny. Takových mlhovin je celá řada a kreacionisté tvrdí, že na stáří několika miliard let je to strašně málo...

Rozpínající se vesmír

Vloženo: 05.11.2009 10:45 | Naposled upraveno: 19.11.2009 09:39 | Komentářů 5
Autor: Petr Doležel

Problém s rozpínáním vesmíru vidí kreacionisté hlavně z toho důvodu, že velikost vesmíru mluví spíše pro velké stáří vesmíru. Je to zdůvodu dlouhé cesty, které světlo ze vzdálených hvězd musí urazit. Proto se snaží kreacionisté vyvrátit tzv. rudý posuv jako důsledek doplerova efektu.

Saturnovy prstence

Vloženo: 05.11.2009 10:40 | Naposled upraveno: 19.11.2009 09:51
Autor: Petr Doležel

Prstence Saturnu jsou údajně tak složité, že nemohly vzniknout žádnou známou událostí ve vesmíru. Navíc jejich struktura vydrží mnohem kratší dobu, než je údajné stáří Sluneční soustavy. Tento argument je opět jedním z mnoha, který se snaží dokázat nízké stáří Země, naší soustavy a celého vesmíru.

Meteorický prach

Vloženo: 05.11.2009 10:33 | Naposled upraveno: 19.11.2009 09:35
Autor: Petr Doležel

Každou chvíli dopadá na Zemi tzv. kosmický prach. Materiál z mezihvězdného prostoru. Kreacionisté tvrdí, že tohoto prachu dopadá na zemi ročně asi 14000000 tun, přičemž se opírají o měření Hanse Petterssona. Měření meteorického prachu je poměrně obtížné, což dvojnásob platí o měření v minulosti, která mohla být prováděna pouze na zemi a nikoliv ve vesmíru nebo na oběžné dráze. Dnes však máme takovou techniku, která dokáže odhadnout mnohem lépe množství kosmického prachu, které dopadá na Zemi než v minulosti.

Rychlost vzdalování Měsíce

Vloženo: 05.11.2009 10:29 | Naposled upraveno: 19.11.2009 09:44
Autor: Petr Doležel

Kreacionisté se snaží poukázat na nízké stáří systému Země-Měsíc právě pomocí vzdalujícího se Měsíce. Pomocí zrcadla a laseru, které zanechali astronauti na povrchu Měsíce, můžeme dnes přesně změřit rychlost vzdalování Měsíce od Země. Tato rychlost je asi 3,82 cm/rok. Tato samotná rychlost však o stáří naší soustavy nic neříká. Protože jednoduchým výpočtem zjistíte, že před 4,5 miliardami let by Měsíc byl sále ještě hodně daleko. Asi 240000 km oproti dnešním 384000 km. Nicméně kreacionisté tvrdí, že rychlost se výrazně zpomalila...

Komety

Vloženo: 05.11.2009 09:46 | Naposled upraveno: 13.11.2009 15:58 | Komentářů 6
Autor: Petr Doležel

Existence komet údajně svědčí a nízkém stáří naší soustavy a potažmo i vesmíru. Co vede kreacionisty k takovému názoru? Jedná se údajně o nedostatečný zdroj kometárních jader a jejich rychlý rozpad. Jsou komety a Sluneční soustava skutečně mladé? Nebo existence komet zapadá do standardního pohledu na stáří Sluneční soustavy a vesmíru?