Rychlost vzdalování Měsíce

Kreacionisté se snaží poukázat na nízké stáří systému Země-Měsíc právě pomocí vzdalujícího se Měsíce (viz AnswersInGenesis). Pomocí zrcadla a laseru, které zanechali astronauti na povrchu Měsíce, můžeme dnes přesně změřit rychlost vzdalování Měsíce od Země. Tato rychlost je asi 3,82 cm/rok. Tato samotná rychlost však o stáří naší soustavy nic neříká. Protože jednoduchým výpočtem zjistíte, že před 4,5 miliardami let by Měsíc byl sále ještě hodně daleko. Asi 240000 km oproti dnešním 384000 km.

Podle kreacionistů však rychlost vzdalování byla v minulosti mnohem větší a dokládají to různými rovnicemi. Problém je však v tom, že tyto rovnice jsou v podstatě nepoužitelné. Víme totiž, že rychlost vzdalování Měsíce od Země je závislá na odlivu a přílivu (který sám je způsoben gravitační interakcí mezi Měsícem a oceány). Příliv a odliv je zase závislý na rozmístnění kontinentů na zemském povrchu. Kontinenty se však pohybují. Měsíc se od Země vzdaluje na úkor zpomalování zemské rotace. Z toho můžeme jednoznačně odvodit, že rychlost vzdalování Měsíce od Země byla mnohem menší. Podle Williemse (1990) byla rychlost vzdalování Měsíce před 650 miliony let asi 1,95 cm/rok.

Rotaci Země v minulosti můžeme dokonce přímo měřit. Například korály produkují vrstvy s denními i ročními cykly, takže můžeme spočítat počet denních vrstev v jedné roční, v době kdy korál žil. Měření korálů starých 180 - 400 milionů let ukazují, že počet dnů v roce byl tehdy 381 - 410. Starší korály ukazují ještě větší počet dnů. Stejně tak můžeme spočítat počet dnů v roce pomocí skořápek měkkýšů, stromatolitů nebo sedimentů. Všechna tato měření jsou v souladu s teorií stále se zpomalující rotace Země a tedy i stále se zrychlujícího Měsíce.