Rychlost světla

Vloženo: 05.11.2009 13:48 | Naposled upraveno: 19.11.2009 13:11 | Komentářů 44
Autor: Petr Doležel

Při diskuzích o stáří vesmíru se snaží kreacionisté dokázat, že rychlost světla nebyla vždy stejná a při stvoření (tedy před 6000-10000 lety) se blížila nekonečnu. Jedná se o poměrně odvážné tvrzení, neboť o tom nenasvědčuje jediná skutečnost. Jistě, rychlost skutečně mohla být jiná. Dokonce i blízká nekončenu. Ovšem neexistuje o tom jediný důkaz a dokonce nelze tuto teorii postavit ani na teoretickém základě. I přesto všechno se snaží kreacionisté ukázat, že nějaké důkazy existují.

Reliktní záření

Vloženo: 05.11.2009 10:35 | Naposled upraveno: 19.11.2009 13:08 | Komentářů 2
Autor: Petr Doležel

Existence reliktního záření vyplývá ze standardního modelu ranného vesmíru. Bylo předpovězeno už v roce 1948 Ralphem Alpherem a Robertem Hermanem. Předpokládali, že by se toto reliktní záření mělo projevovat jako absolutně černé těleso o teplotě 5 až 10 Kelvinů. Podle prvních pozorování bylo reliktní záření navzdory předpovědi homogenní, což vedlo kreacionisty k tomu, že homogenita relitkní záření je důkazem chybné teorie velkého třesku...

Magnetické pole Země se rozpadá

Vloženo: 05.11.2009 10:18 | Naposled upraveno: 19.11.2009 13:03 | Komentářů 3
Autor: Petr Doležel

Síla magnetického pole slábne a dle kreacionistů její slábnutí dokazuje, že Země nemůže být miliardy let stará. To by totiž znamenalo, že v dávné minulosti by muselo být magnetické pole tak silné, že by dosahovalo nereálných hodnot. Jak je to s magnetickým polem Země opravdu, se dovíte v tomto článku...