Magnetické pole Země se rozpadá

Země se chová jako gigantický magnet, kolem kterého je magnetické pole. Dnes víme, že síla magnetického pole rychle klesá. [1] 

To, že síla zemského magnetického pole slábne je skutečně pravda. Nicméně fluktuace magnetického pole jsou v dějinách Země běžné.

Obr 1. - Průběh magnetického pole Země v průběhu posledních 800 tisíc let.
(osa Y je v jednotkách 0,0-9,0x1022 A.m2; osa X ukazuje stáří v tisících letech)
Zhruba každých 200000 let 1 se zemské magnetické pole dokonce přepóluje. To znamená, že kompas by při takové události ukazoval místo severu jih a naopak. Těch 200000 let je střední hodnota. Ve skutečnosti se čas mezi jednotlivým přepólováním výrazně mění. Tak například k poslednímu přepólování došlo před asi 780000 lety 1. To ovšem může znamenat, že další přepólování se s největší pravděpodobností blíží. Nemusíme se však bát. Nic podobného, jako nám Hollywood ukázal v katastrofickém filmu "Jádro", nás nečeká. Jak se zdá, tak podle paleontologických dokladů nezanechalo přepólování na životě žádnou negativní známku.

Přibližnou velikost magnetického pole můžeme vysledovat zpětně asi do 100 milionů let. Na dalším obrázku můžete vidět průběh velikosti magnetického pole během posledních 800000 let, který byl změřen na základě geologických vrstev, usazenin a mořských sedimentů.

I kdybychom přemýšleli uniformitarianisticky, muselo by to znamenat, že Země je mladá, protože už jenom před asi 8 tisíci lety by se síla zemského magnetického pole rovnala síle magnetické hvězdy, což je velmi nepravděpodobné, natož pak před milionem let. [1]

Toto tvrzení pravděpodobně vychází z knihy Origin and Destiny of the Earth′s Magnetic Field od Thomase G. Barense. Ten využil naměřená data od roku 1835 po rok 1965.

Obr. 2 - Graf naměřených hodnot magnetického pole
(osa Y je v jednotkách 7,9-8,6x1022 A.m2)

Tento malý vzorek dat proložil nepochopitelně exponenciální křivkou. Soubor dat však může být proložen i přímkou (viz obr. 2) nebo může být interpretován tak, že magnetické pole se do roku 1935 zmenšovalo a od tohoto roku je přibližně konstantní. Nechápu proč si Barens vybral právě exponenciálu.

A i kdyby Barens proložil tato data exponenciální křivkou, pak síla magnetického pole před 8000 lety bude stále nesrovnatelně menší než jakékoliv magnetické hvězdy. Magnetické hvězdy mají až 30000 G (Gauss) 2 (zemské magnetické pole má dnes velikost asi 0,6 G 3). Nevím tedy, kde autorka článku vzala tuto pobaveníhodnou informaci.

Proti tomuto argumentu svědčí ještě jeden fakt. Barens využil pouze dipólovou část magnetického pole. Tato část však není měřítkem velikosti celkového magnetického pole. Zatímco se dipól může měnit, tak celkové magnetické pole může být konstantní.

 
 
[Přidat komentář] [Všechna vlákna] [Zobrazit všechny] [Skrýt komentáře] [Zobrazit vybrané] [Za sebou] Komentáře ke článku
  • 28.07.2011 20:40 (Vložil: Sid)
    • 29.07.2011 13:56 (Vložil: Bambíno)
  • 04.11.2008 18:02 (Vložil: M4RC3L)