Seznam posledních komentářů
24.11.2018 08:22RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: výmluvy...
[Přejít na článek] Vložil: Fotón - podrobnejšia reakcia
17.11.2018 20:15Co
[Přejít na článek] Vložil: Ttttttiiijjooo
17.11.2018 20:15Co
[Přejít na článek] Vložil: Ttttttiiijjooo
17.11.2018 20:14Co
[Přejít na článek] Vložil: Ttttttiiijjooo
12.11.2018 17:25RE: I takový Ježíš Kristus
[Přejít na článek] Vložil: Pokud to myslíte
03.11.2018 13:07I takový Ježíš Kristus
[Přejít na článek] Vložil: Hraničář

Kreace

Kreace nebo-li kreacionismus je pokus o vysvětlení světa a života pomocí Božího zásahu. Kreacionistických směrů je celá řada, nicméně u nás, v Eropě nebo USA se jedná převážně o biblický kreacionismus. To znamená, že kreacionisté se v prvé řadě opírají o Bibli a snaží se veškerá pozorování a fakta přizpůsobit právě biblickému obrazu. Někteří kreacionisté jdou až tak daleko, že se snaží vyvrátit i miliardové stáří Země a vesmíru. Podle nich je Země stará jen pár tisíc let (přesněji 6-10 tisíc).

Přestože si kreacionisté přejí, aby jejich pohled byl pohledem vědeckým nebo dokonce vědeckou teorií, není tomu tak. Kreacionismus už ve své podstatě nemůže být vědeckým neboť tento pohled nelze vyvrátit běžným přírodovědeckým pozorováním nebo pokusem. Ve své podstatě je tento pohled čistě náboženský.

Inteligentní design

Protože v mnoha státech existuje přísné oddělení školy od náboženství, snaží se kreacionisté své názory "zabalit" do hávu vědeckosti. Ve svém výsledku však inteligentní design není o nic vědečtější než samotný kreacionismus. Ten základní rozdíl mezi kreacionismem a inteligentním designem je v tom, že v inteligentním designu nevystupuje Bůh, ale designér.

Protože kreacionisté chtějí tímto způsobem proniknout do škol a do základních osnov, vzniklo v USA před nedávnem hnutí, které parodicky kritizuje inteligentní design. Podle nich za vznikem všeho stojí nikoliv Bůh, ale létající špagetové monstrum. Ve své podstatě se jedná o recesi, nicméně hlavní body této parodie a inteligentního designu jsou stejné. V obou případech se nejedná a nemůže jednat o vědecké teorie, neboť oba pohledy nejsou vyvratitelné žádnými přírodovědeckými metodami.

Kritika evoluční teorie

V této sekci se můžete seznámit s argumenty, které údajně vyvrací evoluční teorii. Kreacionisté se zaměřují na stáří Země jako takové, stejně jako na paleontologii, biologii nebo genetiku. Mnohdy se však jedná o nepropracované argumenty, argumenty irelevantní, založené na chybách, omylech nebo lžích...

Argumenty jsou řazeny tématicky dle zaměření. V sekci astronomie a fyzika se zaměřím na argumenty, které by měly poukazovat na nízké stáří celého vesmíru nebo Země. V datování a geologii se podívám na argumenty, které se zabývají převážně radiometrickým datováním. Paleontologie bude řešit převážně problematiku přechodných článků nebo jiných paleontologických anomálií. Tím se hlavně zabývá téma Nepohodlné nálezy, ve kterém jsou popsány různé artefakty, které by dle evoluční teorie vůbec neměly být nalezeny. V sekci o biologii se budu zabývat živou přírodou a také argumenty z genetiky. Vše ostatní bude spadat do sekce Ostatní.