Saturnovy prstence

Předpokládá se, že saturnovy prstence jsou staré asi 100 milionů let nebo mladší. Podle kreacionistů je nemožné, aby něco takového, jako jsou právě tyto prstence, vzniklo samo jen díky fyzikálním zákonům.

Astronomer Wing-Huan Ip, from the Max Planck Institute for Astronomy, looked into the conditions necessary for a moon to break up. He says the combined mass of Saturn’s rings would amount to a moon at least 100 kilometres wide (Earth’s moon is 3,473 kilometres wide). Ip says that such a moon could be shattered by a comet only two kilometres across.

Astronom Wing-Huan Ip, z Max Planckova institutu pro astronomii, hledal nutné podmínky pro rozbití měsíce. Říká, že prstence by dohromady vydaly za jedno těleso o průměru nejméně 100 kilometrů (Náš Měsíc má průměr 3,473 kilometrů). Ip říká, že takový měsíc by mohl být rozbit pouze kometou, která měří přes dva kilometry.[1]

To není jediný způsob, jakým může být měsíc roztříštěn na kousky. Ale pojďme ještě dál...

Yet Ip calculates that such a ring-forming collision would not happen in 30 billion years. This is about twice the age claimed for the universe by most evolutionists.

Ip navíc spočítal, že k takové kolisi, která by zformovala prstence, by nemohlo dojít ani za 30 miliard let [1]

Tak to už je poněkud zvláštní tvrzení. Bohužel není uveden zdroj, ale takový výpočet by mne opravdu hodně zajímal. Zvlášť když uvážíme, že se ve Sluneční soustavě pohybuje křížem krážem minimálně 250000 různých objektů, planetek a komet.

...the problems for evolutionists are these:
- Saturn is believed to be billions of years old, but the present condition of its rings means they can′t be more than 100 million years old.
- The universe is believed to be about 15 billion years old, but the circumstances which might form Saturn′s rings could not possibly happen in this time.

...problémy pro evolucionisty jsou následovné:
- Věří se, že Saturn je starý miliardy let. Současný stav prstenců však znamená, že tyto nemohou být starší než 100 milionů let.
- Věří se, že vesmír je starý asi 15 miliard let, avšak okolnosti, které by mohly zformovat Saturnovy prstence se nemohly v tomto čase vyskytnout. [1]

První bod není pro evolucionisty problém. To bych chtěl podotknout nejprve. Druhý bod je bohužel bez jakýchkoliv vysvětlení.

Obr. 1 Prstence Saturnu
Předpokládám, že je tvrzení pana Ipa vytrženo z kontextu. Jestli se jedná o pravděpodobnost střetu planetek, tak to ještě neznamená, že se to stát nemohlo. Pravděpodonost neříká, kdy se to stane, ale s jakou pravděpodoností se to stane. Když je pravděpodobnost hodu šesky na kostce, tak to neznamená, že tu šestku skutečně hodím na šestý pokus. Můžu ji hodit hned prvním pokusem nebo dokonce až desátým. Stejně tak pokud je pravděpodobnost srážky komety s měsícem jednou za 30 miliard let, tak se tato událost může stát hned tu první miliardu stejně jako třeba až za 50 miliard let. Každopádně okolnosti výpočtu neznám, takže skutečně nevím, jak je to myšleno.

No a teď k té záhadě vzniku prstenců. Ano... Skutečně neznáme přesný původ prstenců. Ale už není pravdou, že bychom si to nedokázali vysvětlit. Kolem každé planety je hranice, která se jemenuje Rocheho mez. Jde o to, že čím blíže k planetě, tím větší je rozdíl oběžné doby dvou blízkých objektů. Zatímco dál od planety je tento rozdíl rychlostí zanedbatelný, tak poblíž planety je tato odchylka výrazná.

Pokud by byly prstence dále od planety za Rocheho hranicí, pak by se zformovaly v měsíc. To ale nejsou a slapové síly jim nedovolí měsíc vytvořit. Některé měsíce mohou být uvnitř Rocheho hranice. Takové měsíce jsou však pevné kusy skály, které napětí vydrží. Pokud by se tam ocitl měsíc složený z nakupených částí skal nebo z ledu (většina částí Saturnových prstenců jsou právě kusy ledu), pak by byl slapovými silami roztrhán na kusy.

A v tomto případě je vysvětlení nasnadě. Pravděpodobnost, že se dostane nějaké nekompaktní těleso dovnitř Rocheho meze, je poměrně velká. Je docela možné, že podobná událost skutečně zformovala prstence do takové nádherné podoby jak je vidíme dnes.

 
Odkazy:
[1] http://pegasus.phast.umass.edu/a100/handouts/roche.html