Supernova o 80% mladší než se dříve myslelo

Na stránkách Pavla Kábrta se objevil nedávno článek o supernově, jejíž odhadované stáří bylo dle nových pozorování sníženo o 80%. Ono tento článek není pro laika až tak zajímavý. Zajímavá je věc jiná. Tento článek totiž ukazuje použitou logiku, demagogii a filtraci, kterou Kábrt neustále kritizuje.

Nemůžu říct, že by Pavel Kábrt přímo lhal... To vůbec ne. Ona skutečně taková hvězda existuje a zbytky po supernově jsou skutečně mladší než se myslelo. Pavel Kábrt však dokázal tento článek překroutit po svém.

V tomto případě máme doložené pozorování (z Číny), abychom mohli kalibrovat datovací metodu, a výsledek byl podstatně nižší než predikovala teorie.[1]

Nevím, co tímto tvrzením Kábrt vlastně myslí. Pokud jsem dobře pochopil článek a výzkum samotný, tak se výpočet netýkal jakési "teorie". Nový výsledek byl vytvořen na základě dat a měření stejně jako ten předchozí. Jen s přesnějšími přístroji a s využitím více dat 1,2. Ale teorie?

Charakteristika, jíž bychom měli věnovat pozornost při datovacích metodách, je poměr pozorování k předpokladům.[1]

Obr. 1 Pozůstatky po supernově RCW 86

To je zajímavé tvrzení, které však ukazuje Kábrtovu velmi kritizovanou filtraci. Tak zaprvé hvězda RCW 86 je vzdálena 8200 světelných let 3. To znamená, že explodovala před více než deseti tisíci lety! Za druhé existují supernovy starší, které se prokazatelně nachází mimo naši galaxii - Mléčnou dráhu. Proč o těchto supernovách Kábrt nemluví těžko říct. No a za třetí mi není jasné, o jakých datovacích metodách Kábrt vlastně mluví? Problematika supernov není vůbec v tom, kdy jsme MY pozorovali výbuch supernovy, ale kdy vybuchla skutečně! A jádro tohoto problému neleží v rychlosti rozpínání zbytků po supernově, ale hlavně v její vzdálenosti od Země!