Další nepohodlná datování

Prekambrická hornina z Kalifornie poskytla izochronní stáří metodou Rb-Sr 34 mlrd. let, což je více jak sedminásobek evolučního stáří Země a dokonce více jak dvojnásobek evolučního stáří vesmíru. [1]

Zde se jedná o špatnou interpretaci výsledků. Ve skutečnosti isochronní data naprosto nespadala do jené přímky, což je důležité při isochronním datování. To, že body neleží v přímce, ukazuje na zisk či ztrátu nějakého měřeného prvku (v tomto případě 87Sc). Takový výsledek říká, že měření nedává správný výsledek. Nicméně Woodmorappe (ten je původcem tohoto tvrzení) proložil těmito nesouvisejícími body přímku, která mu ukázala stáří 34 miliard let. Ve skutečnosti to však žádná isochronna není. Data jasně říkala, že stáří pomocí této metody určit nelze. Woodmorappe viděl isochronu tam, kde žádná není... Toto ovšem není argument proti datovací metodě Rb-Sc. Tento argument spíše ukazuje na nekompetentnost Woodmorappa a jiných kreacionistů zastávajících podobný názor. 1

 
 
[Přidat komentář] [Všechna vlákna] [Zobrazit všechny] [Skrýt komentáře] [Zobrazit vybrané] [Za sebou] Komentáře ke článku
  • 22.05.2009 20:26 (Vložil: kolemjdoucí)
  • 10.05.2009 23:34 (Vložil: Fotón)