Mořské usazeniny

Oceány musí být alespoň jednu miliardu let staré, jestliže se veškerý nám známý život vyvinul z chemikálií v moři, jak tvrdí evolucionisté. Leč každý rok je odnášeno ze země asi 27 miliard tun sedimentů a nanášeno na oceánské dno. Jestli tato rychlost usazování zůstala konstantní po miliardu let, potom hloubka usazeného nánosu by byla asi 30 km. Představovala by odstraňování nánosu z kontinentů asi 57 km silného. Ve skutečnosti je zde v průměru jen asi 3/4 km usazenin na vulkanické skále dna oceánu, zatímco i sám Everest není více než asi 8 km nad mořským dnem. Za předpokladu konstantní rychlosti eroze všechny současné oceánské usazeniny by byly naneseny pouze během 30 milionů let. [1]

...Tyto trilióny tun nelze zjistit, ani v mořském dně. Vědci nad tím stále vyjadřují svůj údiv. Tak např. mořský geolog Robert S. Dietz informuje o překvapujícím objevu na mořském dně [49]: "Síla vrstvy sedimentů na dně moře by musela, pokud by se ve všech dobách tvořila sejnou rychlostí jako dnes, odpovídat stáří oceánů. Pokud by zde leželo mořské dno po celé věky beze změny, muselo by být pokryto velmi mocnými vrstvami sedimentů, ale ve skutečnosti jsou tyto vrstvy překvapivě slabé." [2]

Tento argument se v kreacionistických kruzích objevuje poměrně často. Toto však není problém pro teorii staré Země. Oceánské dno totiž může být poměrně mladé, což se nijak neodráží na celkovém stáří Země. Tak například tloušťka usazenin je na středoatlantickém hřbetu nulová. Tloušťka se zvětšuje úměrně se stářím dna. Nejstarší dno se nachází u hranic kontinentů, kde se zanořuje pod pevninu (viz obr. 1). Zde mají sedimenty tloušťku úměrnou 150 milionům let usazování.

Obr. 1 - Dynamika mořského dna

Pan Balcar zapomněl upozronit na to, že dno není "po celé věky beze změny". Dno se pohybuje - vynořuje se a zase mizí pod kontinenty.

Obr. 2 - Stáří mořského dna

Navíc dno se dá měřit pomocí radiometrického datování a tato měření jsou konsistentní s naměřenou tloušťkou sedimentů. Na obrázku 2 můžete vidět změřená stáří mořského dna. Modrá barva indikuje stáří asi 180 milionů let, kdežto červená ukazuje mořské dno vytvořené poměrně nedávno. 1,2

Citace:
[1]
Bakerová. Jablko sváru - Jak mladá je Země?
[2] Balcar. Tajemství potopy
 
 
[Přidat komentář] [Všechna vlákna] [Zobrazit všechny] [Skrýt komentáře] [Zobrazit vybrané] [Za sebou] Komentáře ke článku
  • 28.08.2010 05:09 (Vložil: QEntity)
  • 28.08.2010 05:08 (Vložil: QEntity)