Homo erectus je dnes pokládán za předka všech lidí. Kreacionisté však musí kvůli své teorii všechny předky ať už lidí nebo čehokoliv zpochybnit. Co píší kreacionisté o druhu Homo erectus můžete vidět v následujících úryvcích.

Obr. 1 Duboisův nález člověka Jávského

Prvním nálezem tohoto typu měl být tzv. Pithecanthropus erectus, neboli Jávský člověk. Jeho údajné sporé zbytky nalezl holandský lékař Dubois na ostrově Jáva v letech 1891-1898, a to zlomek lebeční kosti, stehenní kost a zub. Ačkoliv nebyly nalezeny na jednom místě, přesto se z nich vykonstruoval předchůdce člověka. Sám Dubois před svou smrtí změnil svůj názor a prohlásil, že jeho Jávský člověk není nic jiného, než velký gibon. [1]

Ve své horečné snaze dokázat evoluci vědci často obhajovali hypotézy, jež se ukázaly jako nesprávné. Po dlouhá léta byl jedním z nejslavnějších spojovacích článků evoluce člověka takzvaný “člověk jávský”, vědecky nazývaný Pithecanthropus erectus, což znamená “vzpřímeně chodící opočlověk”. Roku 1891 objevil Dubois několik fragmentů lebky a nějaké zuby v říčním štěrku podél břehů řeky Solo na Jávě. Později nalezl o 50 stop dále stehenní kost.
Ačkoli z okolností nálezů a jiných skutečností vyplývalo, že fosilní fragmenty pocházejí od různých zvířat, Dubois na nich vybudoval svou teorii o tvoru jménem člověk jávský. Po léta se pak o něm mluvilo jako o Pithecanthropus erectus , avšak většina odborníků později potvrdila, že fragment lebky a stehenní kost nepatřily témuž jedinci (Lewin, 1987, str.23). Lebka pocházela z člověka podobného neandertálcům a stehenní kost patřila člověku rasy kavkazské. Fosilní nálezy v mnoha jiných případech jsou tak problematické, že je obtížné činit z nich jakékoli spolehlivé závěry. [2]  

Opočlověčí “story” (teorie o opolidech), kterou zde nemůžeme detailně rozebírat, je z větší části založena na spekulaci a podvodu než na faktech. Následující příklad javanského člověka to ukazuje. Původní nálezy, na kterých byla založena teorie o opočlověku z Jávy, nesestávaly z ničeho více než z jedné stehenní kosti, tří zubů a části lebky. Stehenní kost vypadala jako lidská, lebka se spíš podobala šimpanzí. Ještě navíc byly tyto zkameněliny nalezeny v okruhu 15 metrů ve skalní vrstvě, která také obsahovala pravé lidské lebky. Tato poslední skutečnost byla po mnoho let zatajována. Nálezce těchto zkamenělin, Dubois, oznámil před koncem svého života, že tyto zkameněliny nejsou pozůstatky opočlověka, ale spíš kosti velkého gibbona. Ale evoluční svět odmítl toto tvrzení a javanský člověk, na oněch směšně nepatrných základech, se stal ve školních skriptech definitivně existujícím. [3]

Jak je to tedy s tím Jávským člověkem? Dnes je pokládán za druh Homo erectus. Byl skutečně v roce 1891 nalezen Duboisem. Jeho stáří je nejisté, ale odhaduje se na 700 000 let. Nález obsahoval horní část lebky, která byla velmi plochá a tlustá, a několik zubů (které však pravděpodobně patřily orangutanovi. Další rok byla nalezena kost stehení asi 12 metrů od původního nálezu. Mozek byl velký asi 940 cc. Stehení kost je však plně moderní a většina vědců se dnes domnívá, že patří modernímu člověku.

Obr. 2 Porovnání lebky s Homo erectus
To, v čem se kreacionisté mýlí, je skutečnost, že Dubois prohlásil před svou smrtí, že se jedná o velkého gibona. To je nesmysl. Dubois nikdy nepřestal věřit, že objevil předka člověka. Tento argument již někteří kreacionisté přestávají používat - viz AnswersInGenesis.

Lebka Jávského člověka jasně ukazuje, že se jednalo o Homo erectus. Porovnat část lebky tohoto člověka a Homo erectus můžete na obrázku (Obr. 2). V žádném případě se nejedná o lebku gibona nebo šimpanze jak bylo tvrzeno výše.

To s těmi lidskými ostatky v okruhu patnácti metrů od tohoto nálezu je silné tvrzení. Lidské lebky "Wadjak" nebyly rozhodně nalezeny ve stejné vrstvě. Lidské pozůstatky byly nalezeny v asi 104 km vzdálených horských jeskyních, zatímco lebka Jávského člověka byla nalezena v korytě řeky. Skutečnosti okolo "Wadjak" nikdy nebyly zatajovány jak tvrdí Kábrt. Dubois (jejich objevitel) o těchto pozůstatcích vydal tři různé články v letech 1890-1892.

Celý argument však nic nemění na faktu, že zde takoví lidé žili. Homo erectus není popsán jen na základě jedné části lebky. Další nález je kracionisty také diskreditován:

o této "čeledi" byly dále zařazeni opět velmi sporné nálezy člověka Pekingského (Sinanthropus pekinensis),... (Balcar. Tajemství potopy)

...zatímco stáří Pekingského člověka se odhadlo na 1,5 milionu let. [1]

Pekingský člověk je považován také zcela za člověka, protože jeho lebky z Číny mají obsah větší 1300 cm3. To bychom zcela přirozeně očekávali na místě, které vykazuje známky existence rozvinutější společnosti se značně rozšířeným používáním ohně. [3]

Obr. 3 Homo erectus

Pekingský člověk opět patří k druhu Homo erectus (dříve Sinanthropus pekinensis). Mezi lety 1929-1937 bylo nalezeno 14 částečných lebek, 11 spodních čelistí, mnoho zubů, několik částí kostry a mnoho kamenných nástrojích u Pekingu v Číně. Jejich stáří je stanoveno mezi 500 000 a 300 000 lety. Kromě toho se na stejné lokalitě našlo i několik kostí moderních lidí v roce 1933. Nejkompletnější fosilní pozůstatky nám dovolují určit velikost jejich mozků. Jedná se o:

Lebku III z lokality Locus E patřící mladému jedinci s velikostí mozku 915 cc.

Lebku II z lokality Locus D patřící dospělému nebo dospívajícímu jedinci s velikostí mozku 1030 cc.

Lebku X, XI, XII z lokality Locus L. Vypadá to, že se jedná o pozůstatky dospělého muže, ženy a maldého jedince s mozky o velikosti 1225 cc, 1015 cc a 1030.

Lebku V. Nález pozůstává ze dvou částečných lebek jejichž velikost mozkovny se odhaduje na 1140. Tento nález však pochází z mladších vrstev a lebky vypadají více moderně.

Údaj o mozkovně větší než 1300 cc je tedy značně přehnaný.

"Vědě však stále zbývá rozřešit jejich vzájemný evoluční vztah, nebo není vyloučeno, že... žili přinejmenším po určitý úsek své biologické existence současně". [1]

Obr. 3 Homo erectus

Na tom však není nic zvláštního. Možná by chtělo dodat, že se neřeší problém zda-li se Homo sapiens vyvinul z Homo erectus, ale kdy a kde. To je trochu zvláštní argument proti evoluci. Dnes dominujícím názorem je ten, že Homo sapiens se vyvinul z Homo erectus v Africe a pak se rozšířil do celého světa. Druhým názorem je ten, že lidé v Evropě a Asii jsou potomky tamních Homo erectus. Tento druhý názor však již většina vědců opouští.

I tak stále nechápu čeho těmito argumenty chtějí kreacionisté dosáhnout.

Co o něm dnes víme

Homo erectus žil před 1,8 miliony až 300 000 lety. Podobně jako Homo habilis neměl bradu, měl velké stoličky, velkou čelist a dlouhou nízkou lebku. Velikost mozku se měnila mezi 750 až 1225 cc. První Homo erectus měli průměrnou velikost mozkovny asi 900 cc a ti poslední asi 1100 cc. Kostra je robustnější než u moderních lidí, což ukazuje na jejich větší sílu. Výška také kolísá. Homo habilis a všichni australopithecové jsou nalézáni pouze v Africe, kdežto Homo erectus byl nalezen jak v Africe, tak i v Evropě nebo Asii. Existují důkazy, že používal oheň a jeho nástroje jsou složitější než ty u druhu Homo habilis. 1

 
 
[Přidat komentář] [Všechna vlákna] [Zobrazit všechny] [Skrýt komentáře] [Zobrazit vybrané] [Za sebou] Komentáře ke článku
 • 05.05.2014 09:07 (Vložil: )
 • 05.05.2014 09:07 (Vložil: )
 • 18.01.2011 20:06 (Vložil: Ondra)
  • 17.10.2012 01:13 (Vložil: FYI)
 • 11.10.2010 17:56 (Vložil: sara)
  • 19.11.2010 11:34 (Vložil: lukas)
 • 12.07.2009 22:52 (Vložil: Robert)
  • 16.07.2009 14:33 (Vložil: Telesto)
 • 22.11.2007 14:30 (Vložil: stana)
 • 27.09.2007 15:40 (Vložil: Simča)