Původ obratlovců

Obr. 1 Pikaia - rekonstrukce

Sice není fosilní materiál v tomto ohledu bohatý, ale rozhodně nemůžeme říct, že by chyběl.

Představa, že se obratlovci vyvinuli z bezobratlých, je pouhá domněnka, kterou fosilní nálezy ničím nedokládají. [1]

Zajímavá je také situace okolo conodontů. Conodonti jsou červům podobní živočichové, kteří měli kostěné zuby. Právě tyto zuby byly nalézány izolované a dříve se myslelo, že patřily rybám. Tyto zuby jsou nalézány od středního kambria až po konec permu. Po té mizí a objevují se jen sporadicky. Poslední izolované nálezy pocházejí  z konce triasu.

K přechodu od měkkýšů k obratlovcům údajně došlo přes stadium chordat. Dokazují fosilní nálezy takový přechod? Ani v nejmenším. F. D. Omaaney k tomu řekl: “Jak tento první kmen chordat (strunatců) vznikl, jaká vývojová stadia prodělal, aby konečně mohli vzniknout rybám podobní tvorové, nevíme. Mezi kambriem, kde měl pravděpodobně svůj původ, a ordovikem, kde se vynořují první zvířata, která mají rybám podobné znaky, leží propast asi 100 milionů let, kterou asi nikdy nebudeme moci vyplnit.” [1]

Pojdmě se tedy podívat co nám fosilní materiál říká ve skutečnosti.

Obr. 2 Pikaia (vlevo) a Haikouella (vpravo)


Za nejstarší předchůdce obratlovců je pokládána Pikaia. Jedná se o bezobratlného strunatce. Nejprve byla klasifikována jako segmentový červ. Podrobné analýzy však ukázaly, že Pikaia měla hřebetní strunu. Rekonstrukci tohoto tvora můžete vidět na obrázku nahoře. Otisk v kameni pak dole pod tímto odstavcem. Pikaia byla dlouhá asi 10 cm a žila ve spodním kambriu (zhruba před 530 miliony let).

Obr. 3 Cathaymyrus
Dalším raným strunatcem je Yunnanozoon také ze spodního kambria. Na obrázku je tvor jménem Haikouella, který je podobný strunatci Yunnanozoon, má však narozdíl od něho nějaké znaky navíc jako je srdce a relativně větší mozek. Fosílie byla nalezena opět ve spodním kambriu (asi 530 milionů let).

Nejstarším známým strunatcem je Cathaymyrus (obrázek nad odstavcem), který žil před 535 miliony let.Nejstaršími známými obratlovci jsou Myllokunmingia a Haikouichthys. Stále jim však chybí jasně definovaná hlava, kostěná kostra a zuby. Liší se od předchozích strunatců hlavně klikatou stavbou segmentových svalů a žábrami, které jsou poněkud složitější než jenom jednoduché drážky. Oba druhy byly nalezeny v hornině staré 530 milionů let.

Obr. 4 Myllokunmingia (vlevo) a Haikouichthys (vpravo)


Nevidím zde žádný problém pro evoluční teorii. První velmi primitivní obratlovci se ve fosilním záznamu objevují až po strunatcích. Vykazují velmi primitivní znaky, nemají pevnou kostru a ani zuby. Ale už i tak se vzdáleně podobají rybám, ačkoliv ještě nemají žádné ploutve. To však neměla řada prvních bezčelistnatých ryb.

Obr. 5 Myllokunmingia - rekonstrukce
Tento citát je z doby před nalezením obratlovců v kambriu, což celou evoluční situaci ještě komplikuje, protože je nyní jasné, že obratlovci žili spolu s bezobratlými už před kambriem, beze stop nějakého vývoje jedné či druhé skupiny. [1]

Ti obratlovci z kambria jsou zřejmě ti dva výše jmenovaní. Jak už jsem řekl. Evoluční teorii to opravdu neodporuje. To, že žijí obratlovci spolu s bezobratlými na tom není nic zvláštního. Vždyť i dnes žije nepřeberné množství bezobratlích. Dokonce dnes žijí i strunatci. Pan Kábrt zapomněl zdůraznit, že tito obratlovci jsou velmi primitivní a podobají se více červům resp. strunatcům než rybám.

 
 
[Přidat komentář] [Všechna vlákna] [Zobrazit všechny] [Skrýt komentáře] [Zobrazit vybrané] [Za sebou] Komentáře ke článku
  • 17.10.2012 01:01 (Vložil: QEntity)